El Firefox millora el sistema d’actualitzacions als Windows

S’ha publicat una nova actualització del Firefox amb diverses millores centrades sobretot en el nou sistema d’actualitzacions per a sistemes Windows i en compatibilitat amb els estàndards:

  • Els usuaris de Windows Vista i 7 sabran que cada cop que s’actualitzava el Firefox apareixia la finestra de seguretat del Windows preguntant si volien permetre els canvis al seu ordinador, les conegudes com a User Account Control (UAC) –a la imatge de sota en podeu veure un exemple–. El problema és que per a un programa que s’actualitza cada 6 setmanes, això pot arribar a ser molest per als usuaris, de manera que s’ha canviat el sistema d’actualitzacions perquè el Firefox es pugui actualitzar sense fer aparèixer aquesta finestra. Podeu trobar-ne més informació en aquest article.
  • Si copiem una adreça directament al gestor de baixades, automàticament començarà a baixar-se el fitxer o la pàgina en qüestió.
  • El visor del codi font de la pàgina ara mostra el numero de línia al costat.
  • Es poden posar salts de línia a l’atribut title de les etiquetes HTML.
  • En cercar a la pàgina (Ctrl+F) el resultat queda centrat al mig de la finestra, abans apareixia a la part superior o inferior depenent d’on estiguéssim situats.
  • S’ha afegit compatibilitat amb l’atribut de les CSS3 text-align-last que permet als desenvolupadors web centrar l’última línia dels paràgrafs d’un text independentment de la resta del contingut.
  • També es permet l’atribut colum-fill que millora la creació de textos en columnes. Permet que els desenvolupadors indiquin si volen que les columnes s’omplin de manera homogènia (totes amb la mateixa alçada) o que les columnes ocupin tota l’alçada possible encara que això faci que la darrera columna quedi més curta o més llarga que les altres.
  • També s’hi ha afegit compatibilitat, de forma experimental, amb els objectes Map i Set de l’ECMAScript 6.
  • S’han corregit vuit fallades de seguretat, dues de les quals crítiques.

També us avisem que el Firefox 3.6 deixa de rebre actualitzacions de seguretat, així que és molt importants estar actualitzats a la darrera versió i avisar tothom qui coneguem que encara navegui amb el Firefox 3.6.

firefox 12.0